ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ନଦୀ ବିଷୟରେ

ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁନିଆର ପାଞ୍ଚଟି ବିପଜ୍ଜନକ ନଦୀ ବିଷୟରେ …

ରେଡ ରିଭର

ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ପ୍ରବାହିତ ରେଡ ରିଭର ବା ଲାଲ ନଦୀ ଯେତିକି ଭୟାନକ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହି ନଦୀର ପ୍ରବାହ ରାତାରାତି ବଦଳିଯାଏ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଦୀରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଘାଟ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ର କବଳରେ ଆସେ, ତେବେ ଖସିଆସିବା କଷ୍ଟକର। ରାତିସାରା ଏହି ନଦୀର ପ୍ରବାହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ନଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ୟାଙ୍ଗଜେ ନଦୀ

ଚୀନରେ ପ୍ରବାହିତ ୟାଙ୍ଗଜେ ନଦୀ ଏସିଆର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ଚୀନ୍ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। 6,300 କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ଏହି ନଦୀ ଚୀନର ବୃହତ୍ତମ ସହର ୱୁହାନର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।  ଏହି ନଦୀ ଚୀନର ଜିଆଙ୍ଗ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଏହା ଦୁନିଆର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଆମାଜନ ନଦୀ
ଆମାଜନ ନଦୀର ଲମ୍ବ 6200 କିଲୋମିଟରରୁ 7,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ । ଏହି ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଠଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ନଦୀ ବ୍ରାଜିଲ, ବୋଲିଭିଆ, ପେରୁ, ଇକ୍ୟୁଏଡର୍, କଲମ୍ବିଆ, ଭେନେଜୁଏଲା, ଗୁଇନା, ସୁରିନାମ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୁଇନାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଏହି ନଦୀରେ ଅନେକ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ନଦୀରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ସାପ ଆନାକୋଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

ରିଓ ଟିଣ୍ଟୋ
ସ୍ପେନରେ ପ୍ରବାହିତ ରିଓ ଟିଣ୍ଟୋର ରଙ୍ଗ ବାକି ନଦୀଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏହି ନଦୀର ରଙ୍ଗ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ । ଏହି ନଦୀ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ତମ୍ବା ଖଣି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହି ନଦୀର ଜଳ ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଥିରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସ୍ପେନରେ ପ୍ରବାହିତ ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ନଦୀରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଳଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଏହାର ଏସିଡ୍ ଜଳକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହା ସ୍ପେନର ସିଆରା ମୋରେନା ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ପଡେ ।  ଏହାର ଲାଲ-କମଳା ପାଣି ପାଇଁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ୟେଲୋ ନଦୀ
ଚୀନର ୟେଲୋ ନଦୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ଏହାର ଗତିପଥ 24 ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଏହି ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଚୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିନାଶ ହୁଏ। ଏହି ନଦୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ତା’ପରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତେଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ବ୍ରେକିଂ