ଆଜି ଚକୋଲେଟ ଡେ’ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପହାର, ବଢିବ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁରତା

‘ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ସପ୍ତାହ’ ର ତୃତୀୟ ଦିନ’ ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ ‘ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ଦିନ, ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାରରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ।  ଚକୋଲେଟର ମଧୁରତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁରତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଚକୋଲେଟ ଡେ ରେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନକୁ ଅଧିକ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ । ତେବେ ଏହି ଚକୋଲେଟ ଡେ ରେ ଆପଣ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଚକଲେଟ ଦେଇ ଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନାନ୍ତୁ ।

ଚକଲେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁକେ

ଉପହାରରେ ସମସ୍ତେ  ନିଜ ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମୀକାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ପ୍ୟାକେଟ ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ । ଏହିଦିନକୁ ଖାସ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟନରକୁ ଚକୋଲେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁକେ ଦେଇ ମନ କଥା କହିପାରିବେ ।

ଚକୋଲେଟ ବକ୍ସ

ଅନେକ ଲୋକ ଚକୋଲେଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଚିଠି କିମ୍ବା କିଛି ଖାସ ମେସେଜ ଲେଖି ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦିନକୁ ଆହୁରି ଖାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ବଡ ଚକୋଲେଟ ବକ୍ସରେ ଚକୋଲେଟ ସହ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ରଖି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଚକୋଲେଟ ବାସ୍‌କେଟ

ଏହା ଚକଲେଟ ଦେବାର ପୁରୁଣା ତରିକା ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ବାସ୍‌କେଟ କିଣନ୍ତୁ । ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଚକୋଲେଟ ରଖି ପାର୍ଟନର ପାଇଁ କିଛି ଖାସ ମେସେଜ ଲେଖନ୍ତୁ । ଏବେ ଏହି ବାସକେଟକୁ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପହାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ବ୍ରେକିଂ