Browsing Tag

father’s day

ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପିତୃ ଦିବସ: ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ

ଆମ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।  ମା ସର୍ବଦା ନିଜ ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ପିତା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି । ହେଲେ ତାଙ୍କ କଠୋରତାରେ ବି ପ୍ରେମ ଲୁଚି ରହିଥାଏ । ବାପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନଡ଼ିଆ ସଦୃଶ, ଯାହା ବାହ୍ୟରେ କଠିନ ଏବଂ ଭିତରର ଅତି…
ବ୍ରେକିଂ