Browsing Tag

masala naan recipe

ଡିନର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମସଲା ନାନ୍

 ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଇଦା, ଦହି, ଖାଇବା ସୋଡା, ଲୁଣ, ଚିନି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ବଟର, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କଳା ଜିରା । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ମଇଦା, ଦହି, ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ସୋଡା, ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନି ମିଶାଇ ଭଲଭାବେ ଚକଟିବେ । ତାପରେ ଏହାକୁ ୩୦…
ବ୍ରେକିଂ